raporty-dynamiczne-3

Rusza badanie dot. skutków pandemii COVID-19 w muzeach

Szanowni Państwo,

opublikowano już wiele analiz dotyczących funkcjonowania muzeów w czasie pandemii. Skupiają się one głównie na skutkach finansowych, a także na działalności muzeów w sieci. Artykuł omawiający ich wyniki oraz metody badania muzeów w czasie pandemii został opublikowany na łamach Rocznika Kultury Polskiej 2020, wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach numeru całościowo poświęconego funkcjonowaniu sektora kultury w warunkach pandemii.

Ukazał się również raport na podstawie badania realizowanego przez Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością w czasie pandemii. Szczególną uwagę poświęcono w nim aktywności działów edukacyjnych oraz programom edukacyjnym muzeów.

Zagadnieniom funkcjonowania muzeów w czasie pandemii poświęcony jest również tegoroczny numer czasopisma „Muzealnictwo.

Celem uzupełnienia zasobu wiedzy, udostępnianego systematycznie w zakładce „Statystyka Muzeów”, przygotowana została ankieta, której celem jest zbadanie jak w zaistniałej sytuacji były zarządzane muzea oraz z jakimi najważniejszymi wyzwaniami spotkały się w różnych obszarach swojej działalności w 2020 r. Dane posłużą do przygotowania raportu.

Badanie kierowane jest do muzeów, które uzgodniły statut bądź regulamin z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ankietę można wypełniać za pośrednictwem serwisu: https://system.statystykamuzeow.pl/, po uprzednim zalogowaniu. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w badaniu, a nie posiadają konta w naszym systemie, prosimy o wysłanie informacji na adres: statystyka@nimoz.pl

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiety badającej wpływ pandemii COVID-19 na działalność muzeów. Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do 17 października t.r.