raporty-dynamiczne-3

Muzea i instytucje muzealne, które wzięły udział w projekcie Statystyka muzeów w latach 2014–2018

W ciągu czterech lat liczba muzeów i instytucji muzealnych, które wypełniały ankiety w poszczególnych edycjach projektu Statystyka muzeów, wzrosła ponad dwukrotnie. Dokładnie 358 podmiotów wzięło udział w badaniu przynajmniej raz – ta liczba stanowi około 30% instytucji działających w Polsce.

Spośród 358 muzeów i instytucji muzealnych, które wzięły udział w projekcie Statystyka muzeów, prawie 80% to muzea, które uzgodniły swój statut lub regulamin z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niecałe 20% to instytucje, które nie działają w oparciu o dokument uzgodniony z Ministerstwem.

Ponad 16% muzeów i instytucji muzealnych, które choć raz wzięły udział w Statystyce muzeów, ma swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego. Powyżej 10% muzeów i instytucji muzealnych, które wypełniły ankiety, umiejscowionych jest w województwie małopolskim (11,5%), zaś najmniejszy odsetek znajduje się w województwie lubuskim (2,5%).

Spośród muzeów i instytucji muzealnych, które wzięły udział w projekcie, największy odsetek stanowią muzea i instytucje działające w obrębie jednostki administracyjnej o wielkości od 10 do 100 tys. mieszkańców (to prawie 40% muzeów, które choć raz przystąpiły do projektu). Ponad 20% muzeów i instytucji muzealnych wypełniających ankiety działa na terenie miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców. Porównywalną liczbę muzeów i instytucji muzealnych biorących udział w Statystyce muzeów stanowią te, które działają w obrębie jednostek o wielkości od 100 do 500 tys. mieszkańców (16,8%) i w miejscowościach liczących do 10 tys. mieszkańców (15,6%).

Zdecydowana większość muzeów i instytucji muzealnych biorących udział w projekcie Statystyka muzeów to samorządowe instytucje kultury (blisko 70%). Niecałe 8% muzeów wypełniających ankiety to muzea państwowe, a ponad 7% – podmioty, których organizatorem są organizacje pozarządowe. Najmniejszy udział mają instytucje prowadzone przez podmioty gospodarcze (to 1,1% muzeów i instytucji muzealnych, które wypełniły ankiety).

Blisko 40% muzeów i instytucji muzealnych, które wzięły udział w projekcie Statystyka muzeów, to muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Niespełna 60% instytucji wypełniających ankiety nie posiada takiego wpisu.

Wśród muzeów i instytucji muzealnych, które przynajmniej raz wzięły udział w projekcie Statystyka muzeów, 57% instytucji posiada jednorodną kolekcję zbiorów. Ponad 40% muzeów i instytucji muzealnych biorących udział w badaniu to muzea interdyscyplinarne, posiadające zbiory różnorodne.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów w swoich analizach naukowych lub biznesowych, prosimy o kontakt pod adresem: statystyka@nimoz.pl