storage/ilustracje/NIMOZ_www_o-projekcie_03.jpg
O projekcie

Idea

Statystyka muzeów to badanie ankietowe skierowane do polskich muzeów, realizowane przez Narodowy Instytut Muzeów przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizowane jest corocznie od 2014 roku i kierowane do wszystkich muzeów (do edycji za 2021 rok także do podmiotów prowadzących działalność muzealną). Projekt z początkiem 2023 roku wszedł w skład badań statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z tym badanie stało się obowiązkowe dla muzeów figurujących w wykazie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pochodzące z ankiet dane są poddawane analizom dzięki czemu jest możliwe wypracowywanie skutecznych metod wspierania muzeów. Efektem analizy gromadzonych danych są także publikacje o charakterze informacyjno-naukowym wydawane cyklicznie przez NIM, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Publikacje są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie projektu w zakładce Baza wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów, prosimy o wysłanie informacji na adres statystyka@nimoz.pl.

Wykazy muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oba wykazy (w formie plików Excel do pobrania) można znaleźć pod poniższym adresem:

https://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php


Liczba muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną biorących udział w badaniu w poszczególnych latach: w 2014 roku 105 instytucji, w 2015 – 197, w 2016 – 232, w 2017 – 247, w 2018 – 261, w 2019 – 210, w 2020 – 248, w 2021 – 223.


Rys historyczny

Badanie Statystyka muzeów organizowane jest corocznie od 2014 roku i kierowane do wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną. Do edycji w 2023 roku miało charakter dobrowolny, mimo tego w każdej edycji projektu ankietę wypełniała znacząca i reprezentatywna grupa badawcza (stanowiąca ok. 25% wszystkich muzeów oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną oraz ponad 50% muzeów będących instytucjami kultury).

Zakres badania

Zakres przedmiotowy badania realizowanego w ramach projektu Statystyka muzeów obejmuje ustawową działalność muzeów, a w szczególności:

– działalność wystawienniczą, wydawniczą, naukową, edukacyjną,

– informacje o zbiorach i ewidencji, ruchu muzealiów, digitalizacji zbiorów, konserwacji, stratach,

– dane nt. infrastruktury i zabezpieczeń,

– informacje o frekwencji, osobach zatrudnionych, danych finansowych oraz o działalności promocyjno-marketingowej.


Czytaj dalej o projekcie Statystyka muzeów

Formularze można znaleźć w zakładce Do pobrania.

Szczegółowe założenia projektu opisane są tutaj: Badania statystyczne w działalności NIM – założenia merytoryczne (2020).

Tutaj można zapoznać się z informacją o muzeach, które wzięły udział w projekcie.

Lista muzeów, które wzięły udział w badaniu w latach 2014–2019 - plik PDF.