Struktura przychodów własnych w latach 2016-2018 w muzeach o statusie instytucji kultury

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym muzea to jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku. Nie zmienia to faktu, że duża liczba polskich muzeów to prężnie działające instytucje o coraz bogatszej ofercie, które każdego roku przyciągają miliony osób. Czy rosnąca popularnoś

Więcej

Muzea i instytucje muzealne, które wzięły udział w projekcie Statystyka muzeów w latach 2014–2019

W ciągu pięciu lat liczba muzeów i instytucji muzealnych, które wypełniały ankiety w poszczególnych edycjach projektu Statystyka muzeów, wzrosła dwukrotnie. Dokładnie 375 podmiotów wzięło udział w badaniu przynajmniej raz – ta liczba stanowi około 30% instytucji działających w Pol

Więcej