raporty-dynamiczne-3

Struktura przychodów własnych w latach 2016-2018 w muzeach o statusie instytucji kultury

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym muzea to jednostki organizacyjne nienastawione na osiąganie zysku. Nie zmienia to faktu, że duża liczba polskich muzeów to prężnie działające instytucje o coraz bogatszej ofercie, które każdego roku przyciągają miliony osób. Czy rosnąca popularność muzeów przekłada się na wzrost ich przychodów? Czy muzea mogłyby działać bez dotacji organizatora? Poniższa analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak w latach 2016-2018 wyglądała struktura przychodów muzeów będących instytucjami kultury.

Struktura przychodów własnych w latach 2016-2018 w muzeach o statusie instytucji kultury zobacz analizę

Jeśli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem danych z projektu Statystyka muzeów w swoich analizach naukowych lub biznesowych, prosimy o kontakt pod adresem: statystyka@nimoz.pl