arrow arrow
Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

Sytuację muzeów w czasie epidemii COVID-19 analizują najważniejsze instytucje międzynarodowe, takie jak UNESCO, ICOM czy NEMO. Piotr Majewski, wspierając się wnioskami z najnowszych badań statystycznych oraz bazując na definicjach muzealnictwa, podjął próbę diagnozy sytuacji muzeów. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem artykułu.

Przejdź do informacji
storage/ilustracje/18_Zasób 5@2x.png
Komunikat o zakończeniu edycji 2020 projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy tegoroczną edycję badania Statystyka muzeów. W tym roku w projekcie wzięło udział 248 muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną. Dziękujemy za udział w badaniu.

Przejdź do informacji
storage/ilustracje/19_Zasób 6.png
Instytucje kultury w okresie COVID-19. Muzealne strategie docierania do widzów – raport z badania

Badanie analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością oraz zmiany w organizacji trybu pracy muzeów w czasie pandemii COVID-19. Zostało za przełomie listopada i grudnia 2020 r. przez Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Przejdź do informacji
storage/ilustracje/15_Zasób 2@2x.png
Wyniki raportu “Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury”

Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury fundacja Centrum Cyfrowe przeprowadziła wśród polskich instytucji kultury badania mające na celu opisanie zmian, jakie zachodziły w funkcjonowaniu placówek w czasie ostatniego roku. Zapraszamy do zapoznania się z informacją oraz treścią raportu.

Przejdź do informacji
storage/ilustracje/4_Zasób 9@2x.png
storage/index-tiles/1.png
261

Złożone ankiety za rok 2018

storage/index-tiles/2.png
375

Liczba muzeów, które wzięły udział w projekcie w co najmniej jednej edycji

storage/index-tiles/3.png
49409

Średnia frekwencja na wystawach w 2018 r.

Działalność muzeów w 2018 r.

Dane dotyczą muzeów, które wzięły udział w projekcie

63%

muzeów wydało co najmniej jedną publikację

261
5

średnia liczba publikacji wydanych przez jedno muzeum

55%

muzeów przeprowadziło konserwację pełną obiektów

259
179

średnia liczba obiektów poddanych konserwacji pełnej

86%

muzeów posiadało wystawy czasowe

261
11

średnia liczba wystaw

Rejestracja

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, a nie posiadasz jeszcze konta w naszym systemie, prześlij dane muzeum na adres statystyka@nimoz.pl

Dane do rejestracji