arrow arrow
Muzea w 2021 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzeów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.

Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2021 roku”.  

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (4).png
Infrastruktura i bezpieczeństwo 2019-2022 – raport z projektu Statystyka muzeów

Na początku tego roku Narodowy Instytut Muzeów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka Muzeów. Wzięła w nim udział rekordowa liczba respondentów.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (7).png
GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (1).png
GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (10).png
Raport UNESCO dotyczący obiektów kultury zniszczonych w wyniku działań wojennych w Ukrainie

Na początku lipca UNESCO opublikowało zaktualizowaną listę szkód wyrządzonych obiektom kultury w Ukrainie.

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (5).png
storage/index-tiles/index_tile_img_1.png
223

Muzea i podmioty prowadzące działalność muzealną, które wzięły udział w projekcie w 2021 roku

storage/index-tiles/index_tile_img_2.png
166

Oddziały muzealne, które złożyły ankiety w roku 2021

storage/index-tiles/index_tile_img_3.png
14138

Mediana obiektów wpisanych do ksiąg inwentarzowych w muzeach, które wzięły udział w badaniu w 2021 roku

Działalność muzeów w 2021 r.

Dane dotyczą muzeów, które wzięły udział w projekcie

72.4%

muzeów wydało książki

N=199

4

średnia tytułów książek drukowanych

57.8%

muzeów przeprowadziło konserwację pełną obiektów

N=199

258

średnia liczba obiektów poddanych konserwacji pełnej

89.5%

muzeów posiadało wystawy czasowe

N=199

10

średnia liczba wystaw czasowych

Rejestracja

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, a nie posiadasz jeszcze konta w naszym systemie, prześlij dane muzeum na adres statystyka@nimoz.pl

Dane do rejestracji