Aktualności

30.03.2021 13:45 / Rusza edycja projektu Statystyka muzeów 2020

Uprzejmie informujemy, że 30 marca ruszyły ankiety statystyczne za rok 2020 przygotowane w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. Ankiety będą dostępne do wypełnienia do 30 kwietnia.W tym roku szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w badaniu Statystyka muzeów. Jego wyniki w

Więcej

17.03.2021 14:34 / Wyniki badania GUS o wpływie pandemii COVID-19 na sektor kultury w trzecim kwartale 2020 r.

Z badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w lutym br. wynika, że z przebadanej grupy 4670 instytucji kultury 61,6% odczuło negatywne skutki pandemii COVID-19. Warto podkreślić, że instytucje w wielu przypadkach oceniały ich wpływ jako nieznaczny, wybierając tę odpowiedź cz

Więcej

26.01.2021 07:13 / Muzea i COVID-19 – drugi raport NEMO

Sześć miesięcy po pierwszym badaniu dotyczącym wpływu COVID-19 na europejskie muzea, Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała ankietę uzupełniającą. Ankieta obejmowała wybrane zagadnienia z działalności muzeów, skupiając się przede wszystkim na weryfikacji prioryt

Więcej

19.01.2021 13:26 / GUS zbiera dane z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych za 2020 r.

Przypominamy o badaniu działalności muzeów i instytucji paramuzealnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie muzea (łącznie z oddziałami) oraz jednostki o charakterze paramuzealnym. Zakresem badania objęte są: działalność wystawie

Więcej

28.09.2020 15:13 / Rusza kolejna edycja projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo,w dniu 29 września rusza ankieta statystyczna za rok 2019 przygotowana w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.W związku z licznymi prośbami ze strony muzeów, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet w tegorocznej edycji projektu Statystyka

Więcej

31.07.2020 11:57 / Raport NEMO dotyczący digitalizacji i praw autorskich

Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała wyniki ankiety na temat digitalizacji i praw autorskich. Celem badania, zaprojektowanego przez działającą w ramach NEMO Grupę Roboczą ds. Digitalizacji i Własności Intelektualnej (IPR), była identyfikacja wyzwań, przed którymi s

Więcej

26.06.2020 06:35 / Nowy raport European Museum Academy

Fundacja European Museum Academy (EMA) opublikowała raport prezentujący podsumowanie działalności muzeów z 26 krajów europejskich w 2019 roku. Reprezentanci poszczególnych państw poruszyli w swoich opracowaniach zagadnienia dotyczące m.in. najważniejszych wydarzeń w środowisku muzealnym,

Więcej

08.06.2020 10:12 / Ankieta NEMO dotycząca działań edukacyjnych online

Działająca w ramach NEMO Grupa Robocza The Learning Museum (LEM) oraz Europeana Education Community (EEC) zapraszają muzea do wypełnienia ankiety dotyczącej wykorzystania zdigitalizowanych zbiorów i cyfrowych narzędzi w edukacji. Badanie ma na celu zobrazowanie, w jaki sposób muzea korzystaj

Więcej

02.06.2020 13:41 / Muzea w obliczu pandemii – raport UNESCO

Zespół ekspertów United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) opublikował rezultaty międzynarodowego badania dotyczącego wpływu pandemii na działalność muzeów.Badanie, które zostało przeprowadzone między 16 kwietnia a 20 maja 2020 r., podejmuje temat przyst

Więcej

28.05.2020 12:55 / Muzea i COVID-19 – raport ICOM

International Council Of Museums (ICOM) dzieli się analizą wyników badania, które zostało przeprowadzone między 7 kwietnia a 7 maja 2020 r. Ankieta miała na celu zebranie danych o wpływie pandemii koronawirusa na środowisko muzealne. Składała się z pięciu działów, dotyczących między

Więcej