Aktualności

30.07.2021 14:11 / Rusza badanie dot. skutków pandemii COVID-19 w muzeach

Szanowni Państwo,opublikowano już wiele analiz dotyczących funkcjonowania muzeów w czasie pandemii. Skupiają się one głównie na skutkach finansowych, a także na działalności muzeów w sieci. Artykuł omawiający ich wyniki oraz metody badania muzeów w czasie pandemii został opublikowany

Więcej

15.06.2021 10:13 / Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

Piotr Majewski, Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem – omówienie artykułuSytuację muzeów w czasie epidemii COVID-19 analizują najważniejsze instytucje międzynarodowe, takie jak UNESCO, ICOM czy NEMO. Piotr Majewski, wspierając się wnioskami z najnowsz

Więcej

01.06.2021 13:19 / Komunikat o zakończeniu edycji 2020 projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy tegoroczną edycję badania Statystyka muzeów. W tym roku w projekcie wzięło udział 248 muzeów i podmiotów prowadzących działalność muzealną. Dziękujemy za udział w badaniu.Zgodnie z formułą projektu, instytucje wypełni

Więcej

21.05.2021 11:38 / Instytucje kultury w okresie COVID-19. Muzealne strategie docierania do widzów – raport z badania

Badanie, realizowane przez Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością w czasie pandemii. Szczególną uwagę poświęcono aktywności działów edukacyjnych oraz programom edukacyjnym muzeó

Więcej

05.05.2021 16:51 / Wyniki raportu Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury

Raport „Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury" jest częścią projektu Transformator. Jak przenieść kulturę do sieci?, prowadzonego przez fundację Centrum Cyfrowe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Badanie ilościowe polegające na przeprowadzeniu 197 a

Więcej

22.04.2021 09:19 / Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji badania ICOM - muzea w czasie pandemii COVID-19

W ubiegłym roku ICOM opublikował dwa raporty, które stanowiły próbę analizy trudności i wyzwań w związku z zamknięciem placówek muzealnych. Po roku zmagań z pandemią jej skutki dla muzeów w dłuższej perspektywie pozostają niepewne. Aby zebrać dalsze informacje na temat wpływu epid

Więcej

30.03.2021 13:45 / Rusza edycja projektu Statystyka muzeów 2020

Uprzejmie informujemy, że 30 marca ruszyły ankiety statystyczne za rok 2020 przygotowane w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. Ankiety będą dostępne do wypełnienia do 30 kwietnia.W tym roku szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w badaniu Statystyka muzeów. Jego wyniki w

Więcej

17.03.2021 14:34 / Wyniki badania GUS o wpływie pandemii COVID-19 na sektor kultury w trzecim kwartale 2020 r.

Z badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w lutym br. wynika, że z przebadanej grupy 4670 instytucji kultury 61,6% odczuło negatywne skutki pandemii COVID-19. Warto podkreślić, że instytucje w wielu przypadkach oceniały ich wpływ jako nieznaczny, wybierając tę odpowiedź cz

Więcej

26.01.2021 07:13 / Muzea i COVID-19 – drugi raport NEMO

Sześć miesięcy po pierwszym badaniu dotyczącym wpływu COVID-19 na europejskie muzea, Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała ankietę uzupełniającą. Ankieta obejmowała wybrane zagadnienia z działalności muzeów, skupiając się przede wszystkim na weryfikacji prioryt

Więcej

19.01.2021 13:26 / GUS zbiera dane z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych za 2020 r.

Przypominamy o badaniu działalności muzeów i instytucji paramuzealnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie muzea (łącznie z oddziałami) oraz jednostki o charakterze paramuzealnym. Zakresem badania objęte są: działalność wystawie

Więcej