Aktualności

Nowa edycja badania w ramach projektu Statystyka muzeów

Już 12 lutego rusza nowa edycja badania KK-3 OZ w ramach projektu „Statystyka muzeów”, która będzie dotyczyć organizacji i zarządzania w muzeach.Zapraszamy zainteresowanych administratorów systemów z Państwa muzeów na spotkanie online w celu przypomnienia funkcji systemu statystycznego...

Czytaj dalej…

GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa...

Czytaj dalej…

Muzea w 2021 roku – raport z projektu Statystyka muzeów

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka Muzeów. Ankietę dotyczącą 2021 roku wypełniło 199 muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa ...

Czytaj dalej…