Baza wiedzy

Zbiory 2017-2020 – raport z projektu Statystyka muzeów

Ankieta cykliczna dotycząca zarządzania zbiorami została zrealizowana w 2021 roku i odnosiła się do lat 2017–2020. W badaniu wzięło udział 213 muzeów (o statucie lub regulaminie uzgodnionym z ministrem właściwym ds. kultury). W ankiecie zawarto pytania o podstawowe polityki i procedury,...

Czytaj dalej…

GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa...

Czytaj dalej…

Muzea w 2021 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. W sumie wzięło w nim udział 199 muzeów oraz 24 podmiotów prowadzących działalność muzealną. Efektem analizy i opracowania ...

Czytaj dalej…

GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa...

Czytaj dalej…

Muzea w 2020 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. W sumie wzięło w nim udział 215 muzeów oraz 33 podmiotów prowadzących działalność muzealną. Efektem analizy i opracowania ...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2020 r.

Publikacja Kultura w 2020 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

Muzea w 2019 roku

Na przełomie września i października 2020 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. W sumie wzięło w nim udział 181 muzeów oraz 29 podmiotów prowadzących działalność muzealną. Efektem analizy i opr...

Czytaj dalej…