Baza wiedzy

Muzea w 2016 roku

Publikacja Muzea w 2016 roku to pierwsze z serii corocznych podsumowań przygotowane na podstawie zrealizowanego badania ankietowego pn. Statystyka muzeów. Publikacja składa się z dwóch części: pierwszą stanowią raporty eksperckie, zaś druga to graficzne podsumowanie najważniejszych danych...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2016 r.

Publikacja Kultura w 2016 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…

GUS Kultura w 2015 r.

Publikacja Kultura w 2015 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu dzia...

Czytaj dalej…