arrow arrow
Muzea w 2021 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.

Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2021 roku”.  

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (4).png
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji badania w ramach projektu Statystyka muzeów

Zgodnie z nową formułą badanie obejmuje cztery tematy z zakresu działalności muzeów i jest realizowane w cyklach czteroletnich. W 2023 roku badanym zagadnieniem jest infrastruktura i bezpieczeństwo.

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (9).png
GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (10).png
Raport UNESCO dotyczący obiektów kultury zniszczonych w wyniku działań wojennych w Ukrainie

Na początku lipca UNESCO opublikowało zaktualizowaną listę szkód wyrządzonych obiektom kultury w Ukrainie.

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (5).png
Badanie ENUMERATE dotyczące cyfrowej transformacji sektora dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opracowanym przez zespół Europeana Foundation ENUMERATE przy współpracy inDICEs (przedsięwzięcia finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020). 

Czytaj dalej...
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (19).png
Muzea w 2020 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.

Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2020 roku”.  

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (11).png
GUS Kultura w 2020 r.

Publikacja Kultura w 2020 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (8).png
Instytucje kultury w okresie COVID-19 Muzealne strategie docierania do widzów – raport z badania

Badanie analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością oraz zmiany w organizacji trybu pracy muzeów w czasie pandemii COVID-19. Zostało za przełomie listopada i grudnia 2020 r. przez Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (6).png
storage/index-tiles/index_tile_img_1.png
223

Muzea i podmioty prowadzące działalność muzealną, które wzięły udział w projekcie w 2021 roku

storage/index-tiles/index_tile_img_2.png
166

Oddziały muzealne, które złożyły ankiety w roku 2021

storage/index-tiles/index_tile_img_3.png
14138

Mediana obiektów wpisanych do ksiąg inwentarzowych w muzeach, które wzięły udział w badaniu w 2021 roku

Działalność muzeów w 2021 r.

Dane dotyczą muzeów, które wzięły udział w projekcie

72.4%

muzeów wydało książki

N=199

4

średnia tytułów książek drukowanych

57.8%

muzeów przeprowadziło konserwację pełną obiektów

N=199

258

średnia liczba obiektów poddanych konserwacji pełnej

89.5%

muzeów posiadało wystawy czasowe

N=199

10

średnia liczba wystaw czasowych

Rejestracja

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, a nie posiadasz jeszcze konta w naszym systemie, prześlij dane muzeum na adres statystyka@nimoz.pl

Dane do rejestracji