raporty-dynamiczne-3

Organizacja i zarządzanie w muzeum 2016-2019 - raport z projektu Statystyka muzeów

Ankieta cykliczna dotycząca organizacji i zarządzania w muzeach została zrealizowana w 2020 roku i odnosiła się do lat 2016–2019. W badaniu wzięły udział 182 muzea (o statucie lub regulaminie uzgodnionym z ministrem właściwym ds. kultury). W ankiecie zawarto pytania o działalność muzeów w sieci, promocję i marketing, ceny biletów wstępu, dane finansowe, kadrę, działania w obszarze kontroli i audytów oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki przeprowadzonego przez NIM badania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu (link).