raporty-dynamiczne-3

Działalność upowszechniająca 2018-2021 – raport z projektu Statystyka muzeów

Ankieta cykliczna dotycząca zagadnienia związanego z działalnością upowszechniającą została zrealizowana w 2022 roku i odnosiła się do lat 2018–2021. W badaniu wzięły udział 193 muzea (o statucie lub regulaminie uzgodnionym z ministrem właściwym ds. kultury), w tym 61 działało jako muzea oddziałowe, wykazując dane dla 160 oddziałów. W ankiecie zawarto pytania o formy prowadzenia działalności wystawienniczej, wydawniczej, naukowej oraz edukacyjnej, a także o zagadnienia kadrowe w podziale na wymienione obszary. W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki przeprowadzonego przez NIM badania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu (link).