raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2021 roku – raport z projektu Statystyka muzeów

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka Muzeów. Ankietę dotyczącą 2021 roku wypełniło 199 muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 24 podmioty prowadzące działalność muzealną. Muzea biorące udział w badaniu to w większości jednostki bezoddziałowe; jedynie niewiele ponad 30% z nich ma złożoną strukturę organizacyjną – prowadziły łącznie 166 oddziałów. W wyniku opracowania i analizy zebranych danych powstał raport Muzea w 2021 roku. Zawiera on informacje na temat wszystkich kluczowych obszarów działalności muzeów, tj. upowszechniania (działania wystawiennicze, wydawnicze, naukowo-badawcze oraz edukacyjne i popularyzatorskie), zarządzania zbiorami (powiększanie kolekcji, digitalizacja obiektów, konserwacja, udostępnianie zbiorów przy pomocy katalogów internetowych i informacje o stwierdzonych brakach powstałych na skutek kradzieży, zaginięć i zniszczeń) oraz zarządzania instytucją i organizacji pracy w muzeach (dane dotyczące frekwencji, finansów i zatrudnienia).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz jego wersją w języku angielskim.