raporty-dynamiczne-3

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji badania w ramach projektu Statystyka muzeów

Zgodnie z nową formułą badanie obejmuje cztery tematy z zakresu działalności muzeów i jest realizowane w cyklach czteroletnich. W 2023 roku badanym zagadnieniem jest infrastruktura i bezpieczeństwo.

Warto zaznaczyć, że od tego roku badania realizowane w ramach projektu Statystyka muzeów weszły w poczet badań statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że wypełnienie ankiet staje się obowiązkowe dla muzeów figurujących w wykazie (link) prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak wziąć udział w badaniu

Dane w ramach badania są zbierane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu statystycznego, w którym każde muzeum ma własne konto.

Jeżeli muzeum brało udział w poprzednich edycjach badania, otrzyma mailową informację o tegorocznej edycji z systemu statystycznego.  

Jeżeli muzeum nie brało dotąd udziału w badaniu, powinno zarejestrować się w systemie statystycznym (szczegółowe informacje pod linkiem: https://statystykamuzeow.pl/posty/rejestracja).

Wypełnione ankiety należy złożyć w systemie statystycznym do 15 marca br.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: statystyka@nimoz.pl

 

Więcej o założeniach badań statystycznych realizowanych w ramach działalności NIMOZ: https://statystykamuzeow.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów są współautorami tematu badawczego Obiekty i działalność instytucji kultury (symbol: 1.28.01 (076)) realizowanego w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej 2022 w obszarze kultura.