raporty-dynamiczne-3

Rejestracja

Muzea, które nie posiadają jeszcze konta w systemie, mogą je założyć przesyłając na adres kzmijewska@nimoz.pl następujących informacji:

  • pełnej nazwy muzeum;
  • informacji czy muzeum posiada oddziały;
  • adresu e-mail, na który konto ma zostać założone;
  • imienia, nazwiska oraz adresu e-mail osoby, która będzie administratorem lokalnym instytucji (będzie miała możliwość dodawania kolejnych pracowników do systemu i przydzielania ich do poszczególnych ankiet/działów ankiety).


Muzea oddziałowe wypełniają dwa rodzaje ankiet:

  1. Ankietę zbiorczą - dot. działalności całego muzeum;
  2. Ankietę dla oddziału (w tym dla siedziby głównej) - dot. działalności poszczególnych oddziałów i siedziby.