raporty-dynamiczne-3

Raport UNESCO dotyczący obiektów kultury zniszczonych w wyniku działań wojennych w Ukrainie

Na początku lipca UNESCO opublikowało zaktualizowaną listę szkód wyrządzonych obiektom kultury w Ukrainie. Według najnowszych danych od początku wojny całkowicie lub częściowo zostało zniszczonych 157 obiektów kultury, w tym: 71 obiektów sakralnych, 12 muzeów, 30 budynków zabytkowych, 21 budynków związanych z działalnością kulturalną, 16 pomników i 7 bibliotek.

Wśród muzeów, które ucierpiały na skutek działań wojennych, są m.in.: Wojskowe Muzeum Historyczne – oddział Muzeum Historycznego w Czernihowie, Muzeum Sztuki im. Grigorija Gałagana, Muzeum Sztuki w Charkowie, Narodowe Muzeum Literatury i Pamięci G.S. Skovorody oraz Muzeum Krajoznawcze w Mariupolu.

Trzy czwarte wszystkich uszkodzonych miejsc znajduje się w trzech obwodach: donieckim (46), charkowskim (40) i kijowskim (26).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie UNESCO.