raporty-dynamiczne-3

GUS Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r.

Publikacja Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje wybrane obszary aktywności instytucji kultury w Polsce, a także wskaźniki dotyczące uczestnictwa w kulturze. Składa się z kilkunastu działów, w ramach których znajduje się również wystawiennictwo – z danymi dotyczącymi muzeów, instytucji paramuzealnych i galerii sztuki. Ostatnia część raportu to wykresy i mapy przedstawiające wizualizację najważniejszych informacji, również w podziale terytorialnym. Do publikacji załączone są tabele prezentujące zestawienie wyników zrealizowanych badań ankietowych. Zapraszamy do lektury.

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. – plik PDF

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. – tablice – plik zip