raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2020 roku

Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. W sumie wzięło w nim udział 215 muzeów oraz 33 podmiotów prowadzących działalność muzealną. Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2020 roku”. Znajduje się w nim podsumowanie danych z najważniejszych obszarów działania muzeów: zarządzania zbiorami, działalności upowszechniającej (wystawiennictwo, wydawnictwa, działalność badawcza i naukowa, edukacja), a także organizacji i zarządzania muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Muzea w 2020 roku – plik PDF