Aktualności

05.05.2021 16:51 / Wyniki raportu “Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury”

Raport “Kultura w pandemii. Doświadczenie polskich instytucji kultury” jest częścią projektu Transformator. Jak przenieść kulturę do sieci?, prowadzonego przez fundację Centrum Cyfrowe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury. Badanie ilościowe polegające na przeprowadzeniu 197 anki

Więcej

22.04.2021 09:19 / Zaproszenie do udziału w trzeciej edycji badania ICOM - muzea w czasie pandemii COVID19

W ubiegłym roku ICOM opublikował dwa raporty, które stanowiły próbę analizy trudności i wyzwań w związku z zamknięciem placówek muzealnych. Po roku zmagań z pandemią jej skutki dla muzeów w dłuższej perspektywie pozostają niepewne. Aby zebrać dalsze informacje na temat wpływu epid

Więcej

30.03.2021 13:45 / Rusza edycja projektu Statystyka muzeów 2020

Uprzejmie informujemy, że 30 marca ruszyły ankiety statystyczne za rok 2020 przygotowane w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów. Ankiety będą dostępne do wypełnienia do 30 kwietnia.W tym roku szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w badaniu Statystyka muzeów. Jego wyniki w

Więcej

17.03.2021 14:34 / Wyniki badania GUS o wpływie pandemii COVID-19 na sektor kultury w trzecim kwartale 2020 r.

Z badań opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w lutym br. wynika, że z przebadanej grupy 4670 instytucji kultury 61,6% odczuło negatywne skutki pandemii COVID-19. Warto podkreślić, że instytucje w wielu przypadkach oceniały ich wpływ jako nieznaczny, wybierając tę odpowiedź cz

Więcej

26.01.2021 07:13 / Muzea i COVID-19 – drugi raport NEMO

Sześć miesięcy po pierwszym badaniu dotyczącym wpływu COVID-19 na europejskie muzea, Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała ankietę uzupełniającą. Ankieta obejmowała wybrane zagadnienia z działalności muzeów, skupiając się przede wszystkim na weryfikacji prioryt

Więcej

19.01.2021 13:26 / GUS zbiera dane z działalności muzeów i instytucji paramuzealnych za 2020 r.

Przypominamy o badaniu działalności muzeów i instytucji paramuzealnych prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie muzea (łącznie z oddziałami) oraz jednostki o charakterze paramuzealnym. Zakresem badania objęte są: działalność wystawie

Więcej

28.09.2020 15:13 / Rusza kolejna edycja projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo,w dniu 29 września rusza ankieta statystyczna za rok 2019 przygotowana w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.W związku z licznymi prośbami ze strony muzeów, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet w tegorocznej edycji projektu Statystyka

Więcej

31.07.2020 11:57 / Raport NEMO dotyczący digitalizacji i praw autorskich

Network of European Museum Organizations (NEMO) opublikowała wyniki ankiety na temat digitalizacji i praw autorskich. Celem badania, zaprojektowanego przez działającą w ramach NEMO Grupę Roboczą ds. Digitalizacji i Własności Intelektualnej (IPR), była identyfikacja wyzwań, przed którymi s

Więcej

26.06.2020 06:35 / Nowy raport European Museum Academy

Fundacja European Museum Academy (EMA) opublikowała raport prezentujący podsumowanie działalności muzeów z 26 krajów europejskich w 2019 roku. Reprezentanci poszczególnych państw poruszyli w swoich opracowaniach zagadnienia dotyczące m.in. najważniejszych wydarzeń w środowisku muzealnym,

Więcej

08.06.2020 10:12 / Ankieta NEMO dotycząca działań edukacyjnych online

Działająca w ramach NEMO Grupa Robocza The Learning Museum (LEM) oraz Europeana Education Community (EEC) zapraszają muzea do wypełnienia ankiety dotyczącej wykorzystania zdigitalizowanych zbiorów i cyfrowych narzędzi w edukacji. Badanie ma na celu zobrazowanie, w jaki sposób muzea korzystaj

Więcej