raporty-dynamiczne-3

Ankieta dot. wsparcia Ukrainy i jej obywateli przez muzea w Polsce

Wojna rozpętana przez Federację Rosyjską przeciw Ukrainie i fala uchodźców z tego kraju, którzy znaleźli na terenie Polski schronienie przed zagrożeniem wojennym zainspirowała i zmobilizowała całe społeczeństwo, a także wiele instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych w tym także muzeów i instytucji kultury do różnych inicjatyw wpierających Ukrainę i jej obywateli.

Na podstawie informacji uzyskanych od muzeów odpowiadających na nasz apel Komunikat – pomoc dla muzeów ukraińskich - NIMOZ, a także na podstawie informacji publikowanych na stronie MKiDN Dla Ukrainy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal Gov.pl (www.gov.pl) stworzyliśmy zestawienie inicjatyw podejmowanych przez muzea w celu wsparcia Ukrainy i jej obywateli. Zestawienie stanowi ilustrację wielkiego zaangażowania polskich muzeów we wsparcie Ukrainy.

Jednocześnie mając świadomość, że zestawienie zawiera jedynie niewielką część licznych inicjatyw muzealnych zapraszamy do udziału w ankiecie dot. wsparcia Ukrainy i jej obywateli przez muzea w Polsce. Badanie obejmuje zagadnienia związane z możliwym zatrudnieniem obywateli Ukrainy, potrzebami szkoleniowymi oraz akcjami pomocowymi realizowanymi przez polskie muzea. Wyniki ankiety pozwolą odnotować wysiłek i zaangażowanie polskich muzeów w niesienie wszelkiej pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli, a także pozwolą na skuteczne dostosowanie oferty Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do nowych wyzwań i potrzeb muzeów w tym zakresie.

Ankieta realizowana jest w formule on-line za pośrednictwem systemu do zbierania danych pn. Statystyka muzeów. Będzie dostępna do uzupełnienia do dn. 28 marca br.

W przypadku chęci wzięcia udziału w badaniu prosimy zalogować się do systemu pod adresem: https://system.statystykamuzeow.pl/ lub w przypadku braku danych do logowania, prosimy o informację mailową wysłaną pod adres: statystyka@nimoz.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Zestawienie inicjatyw muzealnych - stan na 22 marca 2022