raporty-dynamiczne-3

Nowa edycja badania w ramach projektu Statystyka muzeów

Już 12 lutego rusza nowa edycja badania KK-3 OZ w ramach projektu „Statystyka muzeów”, która będzie dotyczyć organizacji i zarządzania w muzeach.

Zapraszamy zainteresowanych administratorów systemów z Państwa muzeów na spotkanie online w celu przypomnienia funkcji systemu statystycznego, które odbędzie się na platformie zoom w dwóch terminach do wyboru:

·      8.02.2024 r. w godz. 10:00-12:00

– zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dn. 6 lutego 2024 r.: https://zoom.us/meeting/register/tJYqdeirqTsqH9WWf6OdZCxY2lM-hg-HSTUf.

·      15.02.2024 r. w godz. 10:00-12:00

– zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dn. 13 lutego 2024 r.: https://zoom.us/meeting/register/tJAsd-yuqDkrE9We0SrnxmtqJlMRkqSlcO1H.

Jednocześnie przypominamy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów są współautorami tematu badawczego Obiekty i działalność instytucji kultury (symbol: 1.28.01) realizowanego w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej 2023 w obszarze kultura. Badanie pn. „KK-3 – ankieta dotycząca statystyki muzeów” zostało uwzględnione w statystyce publicznej począwszy od Pbssp na 2022 rok, tym samym stało się obowiązkowe dla muzeów wpisanych do wykazu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (link).

Badanie ze względu na swoją specyfikę jest realizowane corocznie, jednak w podziale na cztery obszary powtarzane w cyklu czteroletnim, pokazane poniżej:

1. Infrastruktura i bezpieczeństwo KK-3 IB (Pbssp 2022, następnie 2026 itd.)

2. Organizacja i zarządzanie KK-3 OZ (Pbssp 2023, następnie 2027 itd.)

3. Zarządzanie zbiorami KK-3 ZZ (Pbssp 2024, następnie 2028 itd.)

4. Działalność upowszechniająca KK-3 DU (Pbssp 2025, następnie 2029 itd.)

Pochodzące z ankiet dane są poddawane analizom dzięki czemu jest możliwe wypracowywanie skutecznych metod wspierania muzeów. Efektem analizy gromadzonych danych są także publikacje o charakterze informacyjno-naukowym wydawane cyklicznie przez NIM, przygotowywane we współpracy z ekspertami. Publikacje są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie NIM (link) oraz na stronie projektu.

Jak wziąć udział w badaniu

Dane w ramach badania są zbierane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu statystycznego (link), w którym każde muzeum ma własne konto.

Jeżeli muzeum brało udział w poprzednich edycjach badania, otrzyma mailową informację o tegorocznej edycji z systemu statystycznego. 

Jeżeli muzeum nie brało dotąd udziału w badaniu, zapraszamy do rejestracji poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres statystyka@nim.gov.pl.

Z formularzem ankietowym obowiązującym w tegorocznej edycji projektu można zapoznać się na stronie www.statystykamuzeow.pl w zakładce „do pobrania” – „formularze 2023”.

Wypełnione ankiety należy złożyć w systemie statystycznym do 15 marca br.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: statystyka@nim.gov.pl.