raporty-dynamiczne-3

Zbiory 2017-2020 – raport z projektu Statystyka muzeów

Ankieta cykliczna dotycząca zarządzania zbiorami została zrealizowana w 2021 roku i odnosiła się do lat 2017–2020. W badaniu wzięło udział 213 muzeów (o statucie lub regulaminie uzgodnionym z ministrem właściwym ds. kultury). W ankiecie zawarto pytania o podstawowe polityki i procedury, ruch muzealiów, kontrole dokumentacji ewidencyjnej, działania w obszarze ewidencjonowania, katalogowania, digitalizacji oraz konserwacji. W niniejszym raporcie przedstawiamy Państwu wyniki przeprowadzonego przez NIM badania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu (link).