raporty-dynamiczne-3

Badanie ENUMERATE dotyczące cyfrowej transformacji sektora dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu opracowanym przez zespół Europeana Foundation ENUMERATE przy współpracy inDICEs (przedsięwzięcia finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020). ENUMERATE to projekt, którego celem jest stworzenie bazy danych statystycznych odnoszących się do digitalizacji, ochrony zasobów cyfrowych i dostępu online do dziedzictwa kulturowego w Europie.

Wyniki poprzednich badań ENUMERATE, przeprowadzonych w 2011, 2014 i 2017 roku, zawierały informacje na temat polityki i decyzji dotyczących inwestycji w cyfryzację w Europie oraz dostarczyły wiedzy o technologiach cyfrowych wykorzystywanych w sektorze dziedzictwa kulturowego dla wszystkich osób w nim pracujących. Obecnie ankieta została zaktualizowana i rozszerzona m.in. o pytania tyczące się mediów społecznościowych i monitorowania danych.

Ankieta pozwala na natychmiastową samoocenę na podstawie udzielonych odpowiedzi. Po jej wypełnieniu instytucja otrzymuje rekomendacje obejmujące wykorzystanie narzędzi i sposobów pozwalających na zwiększenie wpływu na odbiorców docelowych, opracowanie strategii cyfrowej oraz wsparcie cyfrowej transformacji. Po zebraniu wszystkich wyników pozwoli również na stworzenie wizualizacji umożliwiającej porównanie wyników w stosunku do innych instytucji o podobnej wielkości i zakresie działania.

Ankieta dostępna jest przez cały czas, jednakże dane zebrane do 24 czerwca 2022 roku zostaną wykorzystane do opracowania raportu ENUMERATE. Więcej można przeczytać na stronie internetowej Europeany:

https://pro.europeana.eu/post/the-enumerate-self-assessment-tool-gain-insight-into-your-institution-s-digital-transformation