raporty-dynamiczne-3

Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013–2015)

Publikacja Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013–2015) stanowi podsumowanie efektów projektu w trzech pierwszych latach jego realizacji. Zebrane w tym czasie dane posłużyły ekspertom dziedzinowym do stworzenia pięciu tematycznych raportów. Pierwszy, napisany przez Renatę Pater, dotyczy działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej muzeów w Polsce. Charakterystykę działalności wystawienniczej (w tym frekwencję, narzędzia promocyjne i marketingowe) opracowała Alicja Knast. Kolejny z raportów, napisany przez Alicję de Rosset, odnosi się do zarządzania zbiorami muzealnymi. Tematyka dotycząca standardów bezpieczeństwa i zagadnień związanych z infrastrukturą muzeów opracowana została przez Krzysztofa Osiewicza. Ostatni z raportów, przygotowany przez Monikę Murzyn-Kupisz, dotyczy społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania muzeów (jak zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych). Zapraszamy do lektury.

Muzea w Polsce. Raporty na podstawie danych z projektu Statystyka muzeów (2013–2015) - plik PDF