raporty-dynamiczne-3

NEMO ogłasza ankietę na temat digitalizacji i praw autorskich

Zapraszamy muzea do wypełnienia ankiety na temat digitalizacji i praw autorskich przygotowanej przez Network of European Museum Organisations (NEMO). Ankieta zaprojektowana przez działającą w ramach NEMO Grupę Roboczą ds. Digitalizacji i Własności Intelektualnej (IPR) ma na celu przyjrzenie się wyzwaniom i przeszkodom, jakie stoją przed europejskimi muzeami w zakresie digitalizacji zbiorów i udostępniania ich on-line. Jest uzupełniona o kwestie praw autorskich oraz implementację Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Formularz do wypełnienia jest dostępny tutaj.

Ankieta będzie aktywna do 30 kwietnia.

W przypadku pytań związanych z wypełnianiem ankiety prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem NEMO, p. Niną Szogs: nina.szogs@posteo.org.

Grupa Robocza ds. Digitalizacji i Własności Intelektualnej przyjęła sobie za cel wspieranie muzeów w wykorzystaniu ich potencjału w zakresie digitalizacji, szczególny nacisk kładąc w swoich pracach na wyzwaniach związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem zasobów muzealnych on-line. Więcej o pracach Grupy można przeczytać na ich stronie internetowej.