raporty-dynamiczne-3

NEMO publikuje raport o skutkach koronawirusa w muzeach

W badaniu przeprowadzonym przez Network of European Museum Organisations (NEMO) wzięło udział 961 muzeów z 48 krajów (w tym 16 z Polski). Ankieta miała charakter dobrowolny, a dane zbierane były za pośrednictwem internetu pomiędzy 24 marca a 30 kwietnia. Raport, który jest wynikiem analizy zebranego materiału opublikowany został 12 maja. W dokumencie można przeczytać o ekonomicznych skutkach pandemii oraz o tym, jak zmieniła się obecność muzeów w internecie. Raport zawiera też rekomendacje dla organizatorów oraz władz muzeów, dotyczące tego jak najlepiej odnaleźć się w post-pandemicznej rzeczywistości oraz jak zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji. Autorzy raportu podkreślają, jak aktywnie i sprawnie muzea zareagowały na kryzys. W zdecydowanej większości udało im się zwiększyć swoją obecność w internecie i wykorzystać potencjał pracowników w nowym formacie. Dzięki temu stały się wsparciem dla swoich społeczności w trudnych czasach izolacji. Pełen tekst raportu można pobrać klikając w link: Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe Final Report.

Zapraszamy też na stronę NEMO poświęconą działalności muzeów w czasie pandemii. Oprócz wyników ankiety można na niej znaleźć mapę z terminem otwarcia muzeów w różnych krajach Europy, przykłady dobrych praktyk w konkretnych muzeach oraz rekomendacje dla muzeów w poszczególnych krajach (w tym Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów). Strona dostępna jest pod adresem: https://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19.html.