Rusza kolejna edycja projektu Statystyka muzeów

Szanowni Państwo,
w dniu 29 września rusza ankieta statystyczna za rok 2019 przygotowana w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.
W związku z licznymi prośbami ze strony muzeów, uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiet w tegorocznej edycji projektu Statystyka muzeów. Ankiety będzie można wypełniać do 31 października.
W tym roku przygotowaliśmy kilka zmian:
1) Formularze ankietowe zostały skrócone i podzielone na cykliczne ankiety tematyczne. Każde muzeum biorące udział w badaniu wypełnia 2 rodzaje ankiet:
-główną (niezmienną w każdym roku trwania projektu)
-cykliczną (powtarzaną co 4 lata), w której pytamy o informacje szczegółowe w badanym w danym roku obszarze. W tej edycji będą to zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem muzeum.
Ze szczegółowymi założeniami merytorycznymi badań statystycznych realizowanych w ramach działalności NIMOZ można zapoznać się klikając w link.
2) Formularze dostosowane zostały do formy organizacyjno-prawnej wypełniających je muzeów: inne kierowane są do muzeów będących instytucjami kultury, inne do muzeów niebędących instytucjami kultury.
3) Formularze wypełniać będzie można za pośrednictwem nowego systemu do zbierania danych, dostępnego pod adresem https://system.statystykamuzeow.pl/. Do muzeów, które brały udział w projekcie Statystyka muzeów w latach ubiegłych dane do logowania rozesłane zostaną automatycznie na adres mailowy podany do kontaktu. W przypadku chęci wzięcia udziału w badaniu po raz pierwszy zapraszamy do zapoznania się informacjami o rejestracji w systemie dostępnych pod linkiem: https://statystykamuzeow.pl/posty/rejestracja.
Zebrane dzięki badaniu dane posłużą jako materiał do przygotowania analiz tematycznych oraz raportów, które udostępniane będą za pośrednictwem strony https://statystykamuzeow.pl/ oraz w publikacjach NIMOZ.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji projektu Statystyka muzeów.