raporty-dynamiczne-3

GUS Kultura w 2020 roku

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura w 2020 r.” przedstawia dane dotyczące działalności w obszarze kultury oraz wskaźniki uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała zmniejszenie liczby oraz zmianę charakteru przedsięwzięć w sektorze kultury – dotyczyło to również działalności muzeów. Liczba wystaw czasowych organizowanych w muzeach w Polsce w 2020 r. była niższa o 40% niż w roku 2019, a liczba wystaw stałych – niższa o 8,7%. Ogółem w 2020 r. zaprezentowano publiczności 3000 wystaw czasowych i 2445 wystaw stałych. Za granicą polskie muzea zorganizowały 52 wystawy, odwiedzone przez 945,2 tys. osób, a w 2019 r. – odpowiednio 132 wystawy i 2,1 mln osób.

Liczba wszystkich odwiedzających muzea w 2020 r. wyniosła 16,6 mln i była o 23,6 mln niższa niż w 2019 r. Z bezpłatnej możliwości zwiedzania skorzystało 7,3 mln osób. Najczęściej odwiedzanymi placówkami były te o charakterze interdyscyplinarnym (37,2%), muzea sztuki (23,6%) i historyczne (14,1%).

Organizowana corocznie „Noc Muzeów” odbyła się głównie w formie online. Na tradycyjną formę zwiedzania zdecydowały się nieliczne placówki, które odnotowały frekwencję na poziomie niespełna 18,4 tys. zwiedzających, co stanowiło liczbę o 780 tys. mniejszą niż w roku poprzednim.

Muzea oprócz działalności wystawienniczej proponowały również inne formy aktywności. W 2020 r. odbyło się łącznie 48,9 tys. imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych, w których uczestniczyło ponad 7 mln osób, o niespełna 1 mln mniej niż w 2019 roku. Najwięcej zorganizowano lekcji muzealnych (stanowiły 58% wszystkich wydarzeń), a kolejno: seansów filmowych (21,7%), odczytów i prelekcji (13,6%) oraz wydarzeń innego typu (koncerty, imprezy plenerowe, konkursy, sympozja i seminaria naukowe – 6,7%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Kultura w 2020 r.”