raporty-dynamiczne-3

Muzea w 2020 roku – raport z projektu Statystyka muzeów

Na przełomie marca i kwietnia 2021 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka Muzeów. W ankiecie obejmującej 2020 rok wzięło udział 215 muzeów o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 33 podmioty prowadzące działalność muzealną. Muzea biorące udział w badaniu to w większości jednostki bezoddziałowe, tylko niecałe 30% badanych instytucji posiada złożoną strukturę organizacyjną, prowadząc łącznie 173 oddziały. W wyniku analizy i opracowania zebranych danych powstał raport Muzea w 2020 roku. Zawiera on dane obejmujące wszystkie kluczowe obszary działalności muzeów, tj. działalność upowszechniającą (działania wystawiennicze, wydawnicze, naukowo-badawcze oraz edukacyjne i popularyzatorskie), zarządzanie zbiorami (powiększanie kolekcji, digitalizacja obiektów, konserwacja, udostępnianie zbiorów przy pomocy katalogów internetowych i informacje o stwierdzonych brakach powstałych na skutek kradzieży, zaginięć i zniszczeń) oraz zarządzanie i organizację w muzeach (dane dotyczące frekwencji, finansów i zatrudnienia).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz jego wersją w języku angielskim.