arrow arrow
Badanie dot. skutków pandemii COVID-19 w muzeach

Celem ankiety jest zbadanie jak w zaistniałej sytuacji muzea były zarządzane oraz z jakimi najważniejszymi wyzwaniami spotkały się w różnych obszarach swojej działalności w 2020 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ankiety. Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do 17 października.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (15).png
GUS Kultura w 2020 r.

Publikacja Kultura w 2020 r. jest wynikiem opracowania danych zebranych w ramach działalności badawczej Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (8).png
Muzea w 2019 roku

Na przełomie września i października 2020 roku Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przeprowadził badanie w ramach kolejnej edycji projektu Statystyka muzeów.

Efektem analizy i opracowania wyników badania jest raport „Muzea w 2019 roku”. 

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (9).png
Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

Sytuację muzeów w czasie epidemii COVID-19 analizują najważniejsze instytucje międzynarodowe, takie jak UNESCO, ICOM czy NEMO. Piotr Majewski, wspierając się wnioskami z najnowszych badań statystycznych oraz bazując na definicjach muzealnictwa, podjął próbę diagnozy sytuacji muzeów. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem artykułu.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (12).png
Instytucje kultury w okresie COVID-19 Muzealne strategie docierania do widzów – raport z badania

Badanie analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością oraz zmiany w organizacji trybu pracy muzeów w czasie pandemii COVID-19. Zostało za przełomie listopada i grudnia 2020 r. przez Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (6).png
Muzea i COVID-19 – trzeci raport ICOM

International Council Of Museums (ICOM) podzieliło się analizą wyników badania przeprowadzonego między 15 kwietnia a 29 maja 2021 r. Raport stanowi dopełnienie dwóch wcześniej opracowanych przez ICOM.

Czytaj dalej…
storage/ilustracje/Nowokuńska/zielone/NIMOZ_ilustracje_www (5).png
storage/index-tiles/index_tile_img_1.png
261

Złożone ankiety za rok 2018

storage/index-tiles/index_tile_img_2.png
375

Liczba muzeów, które wzięły udział w projekcie w co najmniej jednej edycji

storage/index-tiles/index_tile_img_3.png
49409

Średnia frekwencja na wystawach w 2018 r.

Działalność muzeów w 2018 r.

Dane dotyczą muzeów, które wzięły udział w projekcie

63%

muzeów wydało co najmniej jedną publikację

N=261

5

średnia liczba publikacji wydanych przez jedno muzeum

55%

muzeów przeprowadziło konserwację pełną obiektów

N=259

179

średnia liczba obiektów poddanych konserwacji pełnej

86%

muzeów posiadało wystawy czasowe

N=261

11

średnia liczba wystaw

Rejestracja

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, a nie posiadasz jeszcze konta w naszym systemie, prześlij dane muzeum na adres statystyka@nimoz.pl

Dane do rejestracji